Gegevens over uw boot:
    Wat kunt u vertellen over uw boot? Denk hierbij aan type, lengte breedte, beschrijving.

    Gegevens over de lokatie van uw boot:
    Wat kunt u vertellen over de ligplaats van de boot tijdens montage? Denk hierbij aan lokatie, adres, situatie van de boot op een bok / in een lift / op een aanhanger / in het water.

    Specifieke wensen:
    Heeft u nog ‘specifieke’ wensen dan kunt u die hieronder aangeven.